ÅRSREDOVISNING 2017- ÄLVSBYNS KOMMUN

3 ORGANISATIONSSKISS .................................................................................... 4 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET ...................... 5 SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR . ............................................ 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ....................................................................... 8 REDOVISNINGSPRINCIPER .......................................................................... 20 DRIFTREDOVISNING ....................................................................................... 22 INVESTERINGSREDOVISNING .................................................................... 23 RESULTATRÄKNING .......................................................................................... 24 KASSAFLÖDESANALYS ..................................................................................... 25 BALANSRÄKNING ............................................................................................... 26 NOTER ...................................................................................................................... 27 VERKSAMHETSBERÄTTELSER   POLITIK .............................................................................................................. 35   REVISION ........................................................................................................... 36   ÖVERFÖRMYNDARE . ...................................................................................... 37   KOMMUNÖVERGRIPANDE ............................................................................ 38   LÖNER OCH PENSIONER ............................................................................... 39   KOST OCH LOKALVÅRD . ............................................................................... 40   NÄRINGSLIV ...................................................................................................... 42   MILJÖ OCH BYGG ............................................................................................ 43   RÄDDNINGSTJÄNST ........................................................................................ 44   FRITID OCH KULTUR ...................................................................................... 45   FÖRSKOLA ......................................................................................................... 46   GRUNDSKOLA ................................................................................................... 47   GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING ........................................... 49   BARN OCH FAMILJ ........................................................................................... 51   ARBETE OCH INTEGRATION ........................................................................ 53   HEMTJÄNST ...................................................................................................... 55   SÄRSKILT BOENDE ........................................................................................... 56   HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ................................................................................. 57   OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE ....................................................... 59   PERSONLIG ASSISTANS ................................................................................... 60   ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN ......................................................... 61   FASTIGHETER, PARKER OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR ........................ 62   GATOR ................................................................................................................ 63 REVISIONSBERÄTTELSER   KOMMUNEN ..................................................................................................... 64   ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB ............................................................... 65   ÄLVSBYNS ENERGI AB . .................................................................................... 67   ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB . ........................................................................ 69 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=